Пошук по сайту

Архів новин

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
38056497
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
23858
19163
152233
37802514
576396
650625
38056497

Ваш IP: 34.236.191.0
26 травня 2024 19:06

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 грудня 2019 року № 443 "Про затвердження Положення про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.  2019 року                        Вінниця                            №443

Про затвердження Положення про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації

Відповідно до статей  5, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887  “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2019 року № 379 «Про затвердження структури районної державної адміністрації», у зв’язку з утворенням сектору  з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, з метою упорядкування організації його роботи:

1.Затвердити Положення про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, що додається.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Заступник голови районної

   державної адміністрації                                                                 Олег БЕГУС                              


                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        розпорядження голови районної

                                                                                        державної адміністрації

                                                                                        від 28.12.2019 року № 443

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами

 Вінницької районної державної адміністрації

1.Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами  Вінницької районної  державної адміністрації (далі - сектор) є окремим структурним підрозділом Вінницької районної державної адміністрації, який створюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Сектор є органом управління районної ланки Вінницької  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).

Сектор підзвітний Департаменту цивільного захисту Вінницької обласної державної адміністрації.

2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (зареєстрованими Міністерством юстиції України), розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту цивільного захисту Вінницької обласної державної адміністрації.

а також цим Положенням.

  1. Основними завданнями сектору є:

3.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонної роботи, та цивільного захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2.Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень райдержадміністрації щодо реалізації державної політики з питань оборонної  роботи, цивільного захисту та  правоохоронної діяльності.

  1. Сектор у своїй діяльності виконує такі завдання:

4.1.Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.2.Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3.Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

4.4.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4.5.Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

4.6.Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрацій, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань оборонної роботи, цивільного захисту та правоохоронної діяльності.

4.7.Планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних з діяльністю на території району військових формувань, створених згідно із законодавством України.

4.8.Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.9.Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.10.Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради.

4.11.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

4.12.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.13.Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.14.Розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян.

4.15.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевої рад.

4.16.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор.

4.17.Постійно інформує населення з питань оборонної роботи, цивільного захисту та правоохоронної діяльності.

4.18.Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.19.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.20.Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.21.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.22.Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.23.Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

4.24.Забезпечує захист персональних даних.

4.25.Здійснює збирання інформації та обмін нею у сфері захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.26.Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них.

4.27.Організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та методичне керівництво роботою комісій на об’єктах господарської діяльності, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.28.Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення.

4.29.Розробляє і організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час і в особливий період.

4.30.Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.

4.31. Здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.32.Забезпечує отримання і доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.

4.33.Забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

4.34.Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах.

4.35.Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

4.36.Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує роботу евакуаційної комісії району.

4.37.Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

4.38.Організовує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги.

4.39.Організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

4.40.Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях.

4.41.Розробляє та забезпечує реалізацію районних програм і планів заходів у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та правоохоронної діяльності.

4.42.Забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

4.43.Координує діяльність сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.44.У режимі підвищеної готовності забезпечує:

-організацію оповіщення органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації; формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; підготовка розпорядчих документів; здійснення прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

-організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичної групи для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; уточнення  (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобіганню

4.45.У режимі надзвичайної ситуації  :

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації; підготовка розпорядчих документів щодо переведення територіальної ланки у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення; організація робіт із визначення зони надзвичайної ситуації; здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництво проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення, участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів; участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; організація безпосереднього контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях.

4.46. У режимі надзвичайного стану забезпечує

- виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

-здійснення інших повноважень у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та правоохоронної діяльності, визначених законом.

4.47. Готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

-включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району, оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів;

-утворення районних комісій: евакуаційної комісії, комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

-розподілу коштів резервного фонду обласного, районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

4.48.Координує реалізацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних,  обласних і районних  програм з питань оборонної роботи, цивільного захисту, діяльності правоохоронних органів та забезпечення обороноздатності держави, контролює їх виконання.

4.49.Ініціює розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань оборонної роботи, цивільного захисту та правоохоронної діяльності.

4.50.Сектор:

-сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову, альтернативну  службу, службу за контрактом.

-сприяє у забезпеченні і здійсненні заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського правопорядку, боротьби із злочинністю;

- забезпечує планування і організацію здійснення заходів з діяльності на території району правоохоронних органів щодо реалізації державних, районних програм забезпечення законності та правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, профілактики і боротьби із злочинністю;

-взаємодіє з керівниками правоохоронних та контролюючих органів.

-вивчає, аналізує, концентрує інформацію, що надходить в райдержадміністрацію із правоохоронних і контролюючих органів та здійснює контроль за їх проходженням і своєчасною реалізацією;

-готує звіти про хід виконання правоохоронних та оборонних заходів.

4.51.Приймає участь у межах своїх повноважень в:

-організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

-проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

-перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

-перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

-перевірці готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

-організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

-розгляді місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, стану оборонної роботи;

4.52. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

  1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1.Одержувати, в установленому порядку, від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вирішенні окремих питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків, сили районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3.Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту, оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів.

5.4.Користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5Визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ.

5.6Заслуховувати:

-інформацію посадових осіб, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ відповідальних за оборонну роботу, цивільний захист, давати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення порушень вимог законодавства;

-інформацію посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території району, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені у запас чи відставку, пенсіонери та члени їх сімей.            

5.7.Скликати в установленому порядку наради, навчання, семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5.8.Порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань.

5.9Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

5.10.Брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил  районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, оборонної роботи та правоохоронної діяльності.

  1. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
  2. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», за погодженням з директором Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації.
  3. Завідувач сектору:

8.1.Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

8.2.Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор.

8.3Подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

-призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законом про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

8.3.Погоджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.

8.4.Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

8.5.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

8.6.Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

8.7.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації та сесіях районної Ради питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

8.8.Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.9.Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

8.10.Видає, у межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

8.11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору.

8.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору.

8.13. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9.Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС, інших центральних та місцевих  органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

  1. Сектор має власний бланк.

11.Завідувач та працівники сектору за порушення у своїй діяльності несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Дії або бездіяльність завідувача та працівників сектору можуть бути оскаржені до суду.

Покладання на завідувача та працівників сектору обов’язків, що не належать до їх компетенції, не допускається.

У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує працівник сектору.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. Штатний розпис сектору затверджує голова районної державної адміністрації. 

 

_______________________________

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.