Пошук по сайту

Архів новин

Жовтень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
32461081
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
11863
22211
95610
32270599
11863
467881
32461081

Ваш IP: 34.204.172.188
01 жовтня 2023 07:26

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 вересня 2021 року №60-рк "Про призначення відповідального за стан охорони праці "

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

22 вересня 2021 року                      Вінниця                     № 60-рк         

Про призначення відповідального за стан охорони праці в

Вінницькій районній державній адміністрації

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 13 Закону України «Про охорону праці», інших нормативних актів з питань охорони праці, з метою профілактики нещасних випадків і пожеж, посилення контролю за дотриманням нормативних актів з питань охорони праці:

 

        1.Призначити відповідальним за охорону праці у Вінницькій районній державній адміністрації КУДІНА Костянтина Пилиповича, головного спеціаліста з режимно – секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

  1. Затвердити такі, що додаються:

        2.1.Положення про проведення навчання з посадовими особами  районної державної адміністрації  з питань охорони праці.

        2.2.Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб районної державної адміністрації.

        2.3.Програму навчання з охорони праці для працівників районної державної адміністрації.

        2.4.Перелік питань для проведення вступного інструктажу з охорони праці.

        2.5.Перелік посадових осіб районної державної адміністрації, які проходять первинне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, періодично – 1 раз на три роки, у навчальних закладах та установах, які мають право проводити навчання з питань охорони праці.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

             адміністрації                                                                   Віталій УРДЗІК

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО          

                                                                    Розпорядження голови районної

                                                                          державної адміністрації

                                                             від 22.09.2021 року № 60-рк

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб Вінницької районної  державної адміністрації

 

1.Загальні положення

         1.1.Це Положення встановлює порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників Вінницької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) в процесі трудової діяльності .

         1.2. Положення розроблено на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, затвердженого наказом Держнаглядохоронопраці України .

         1.3.Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці, надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки  посадових осіб та інших працівників  управління, з метою забезпечення належних, безпечних умов праці.

         1.4.Вимоги Положення є обов’язковими для виконання усіма працівниками, особами, які прибули для проходження стажування або практики, трудового або професійного навчання.

1.5. Визначення термінів.

         У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

галузевий навчальний центр – визначений міністерством або іншим центральним органом  виконавчої влади підпорядкований навчальний підрозділ, який проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, які перебувають у сфері управління зазначених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

навчання з питань охорони праці – це навчання посадових осіб та інших працівників райдержадміністрації, а також осіб, які прибули до райдержадміністрації, для проходження стажування або практики, трудового або професійного навчання з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з підвищеною небезпекою – це робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов`язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров`ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання – це щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування – набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

  1. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників райдержадміністрації

         2.1.Працівники  райдержадміністрації під час прийняття на роботу  і в процесі роботи  повинні проходити інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, порядку надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, а також правил поведінки у разі виникнення аварій.

         2.2.На основі Типового положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, з урахуванням специфіки діяльності та вимог нормативно – правових актів з охорони праці, в райдержадміністрації розробляється і затверджується  положення  про порядок проведення навчання і перевірку  знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників ( далі – Положення). А також формуються плани – графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники райдержадміністрації.

         Навчання з охорони праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

         2.4.Навчання з охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного, тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально – контрольних систем, комп’ютерних тренажерів.

         2.5.Перевірка знань з питань охорони праці проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до посадових (робочих) обов’язків працівників.

         2.6. Перевірка знань з питань охорони праці працівників райдержадміністрації  здійснюється комісією  з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) райдержадміністрації, склад якої затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. Головою комісії  призначається заступник голови райдержадміністрації .

         2.7.Комісія з перевірки знань з питань охорони праці вважається правочинною, якщо до її  складу входить не менше трьох осіб.

         2.8. Усі члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у спеціалізованих   навчальних закладах та установах, які  мають право проводити навчання з питань охорони праці.

         2.9.Перелік питань для проведення перевірки знань ( заліку, іспиту) з питань охорони праці у працівників райдержадміністрації  складається членами комісії та затверджується  головою райдержадміністрації.

         2.10.Формами перевірки знань з питань охорони праці є тестування, залік або іспит.

         2.11.Результати перевірки знань з питань охорони праці у працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі, оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та обов’язково видаються посвідчення.

         2.12.У протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно – правових актів з охорони праці та з безпечного  виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких  працівник пройшов перевірку знань.

         2.13.Оформлення та наявність посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці обов’язкова тільки для працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

         2.15.При незадовільних результатах перевірки  знань з питань охорони праці, працівники райдержадміністрації протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці.

 

         2.16.Не допускаються до виконання посадових обов’язків (роботи) працівники, які не пройшли інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

 

         2.17.Організація забезпечення роботи комісії (документальне оформлення, облік і зберігання протоколів, посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на посадову особу, яка проводила навчання з питань охорони праці.

         Термін зберігання протоколів з перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

3.1. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

         3.1.Посадові особи та інші працівники , зайняті на роботах , зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно – правових актів з охорони праці.

         3.2.Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись безпосередньо в управлінні особою яка в установленому  Положенням порядку проводить відповідне навчання .

         3.3.Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов»язків  працівників і затверджуються розпорядженням (наказом) .

         3.4.Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією райдержадміністрації.

  1. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці

         4.1. Працівники райдержадміністрації під час прийняття на роботу та періодично у визначені терміни повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, а також правил поведінки та дій у разі виникнення аварії.

         4.2. За характером і часом проведення, інструктажі з питань  охорони  праці  (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

4.2.1.Вступний інструктаж з охорони праці  проводиться:

         – з усіма посадовими особами та іншими працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу до райдержадміністрації незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

         – з працівниками інших підприємств, установ, організацій, які виконують роботи на договірних засадах для райдержадміністрації  на його території;

         – з особами, які проходять стажування чи прибули у службове відрядження до райдержадміністрації.

         Вступний інструктаж проводиться за Програмою проведення вступного інструктажу, яка складається відповідно до визначених питань і затверджується головою райдержадміністрації.

         Вступний інструктаж проводиться  відповідальним за охорону праці в райдержадміністрації,  який в установленому порядку пройшли  навчання і перевірку знань з питань охорони праці у спеціалізованих навчальних закладах.

         Про проведення вступного інструктажу   відповідальний за охорону праці в райдержадміністрації робить запис у журналі реєстрації інструктажу з питань охорони праці .

         4.2.2.Первинний інструктаж проводиться до початку самостійного виконання роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками які:

– новоприйняті на роботу до райдержадміністрації ( тимчасово чи постійно);

–які переводяться з одного структурного підрозділу райдержадміністрації  до іншого;

– які  виконуватимуть  нову для них роботу в райдержадміністрації;

– відрядженні з інших підприємств, установ та організацій і які беруть безпосередню участь в роботі секторів, відділів райдержадміністрації.

         Первинний інструктаж проводиться  індивідуально або з групою осіб за діючими в райдержадміністрації інструкціями з охорони праці відповідно до посадових обов’язків та робіт, які виконує працівник.

         4.2.3.Повторний  інструктаж проводиться  на робочому місці  індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи за обсягом і змістом відповідно до визначеного переліку питань :

– загальні вимоги про обладнання робочого місця ( основні небезпечні фактори, що виникають на робочому місці; питання виробничої санітарії та особистої гігієни, які пов’язані з виконанням і перебуванням у службових приміщеннях);

– безпечна організація робіт та вимоги щодо утримання робочого місця;

– небезпечні зони устаткування, засоби безпеки обладнання;

– порядок підготовки до роботи;

– безпечні прийоми та методи роботи, дії працівників при виникненні небезпечної ситуації;

–засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання;

– схема безпечного руху працівників по території установи;

– характерні причини аварій ( вибухів, пожеж, тощо), нещасних випадків пов’язаних з виробництвом;

– план ліквідації аварій, пожеж та запасні виходи;

– засоби запобігання можливим аваріям;

– обов’язки і дії працівників під час аварій;

 –  способи застосування засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, що є в наявності та місця їх розташування;

– надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку;

– вимоги безпеки при закінченні роботи.

Примітка:  визначені питання розглядаються в поєднанні з інструкціями з охорони праці за фахом та видами робіт для конкретного працівника.

         Повторний інструктаж проводиться в терміни, які визначені нормативно – правовими актами з питань охорони праці з урахуванням конкретних умов праці але не рідше:

– з працівниками, які виконують роботи з підвищеною небезпекою або де є потреба у професійному доборі – 1 раз на 3 місяці;

– для решти працівників – 1 раз на 6 місяців.

4.2.4.Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці при:

– введенні нових або переглянутих нормативно – правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

–заміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів та інших факторів, що впливають на стан охорони і безпеку праці в установі;

–порушеннях працівниками  райдержадміністрації  вимог нормативно – правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

– перерві в роботі більше  ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою; 60 днів – для решти робіт.

         Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально або з групою працівників райдержадміністрації.  Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і  обставин, що спричинили потребу його проведення.

         4.2.5. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками райдержадміністрації, при:

– ліквідації аварії або стихійного лиха;

– проведенні робіт на які, відповідно до чинного законодавства України, оформляється наряд – допуск.

         Цільовий інструктаж може проводитись індивідуально або з групою працівників  райдержадміністрації. Обсяг і зміст цільового  інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від виду робіт  причин і  обставин, що будуть виконуватимуться.

         4.2.6. Первинний, повторний, позаплановий та  цільовий інструктаж з охорони праці завершується перевіркою знань особою, яка проводила інструктаж у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

         4.2.7. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь та навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного, позапланового  інструктажів з охорони праці, протягом 10 днів, додатково, проводиться інструктаж і повторна перевірка знань з охорони праці.

         4.2.8. Про проведення первинного, повторного, позапланового та  цільового  інструктажів з охорони праці, після перевірки знань та навичок,  особою яка проводила інструктаж робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

         4.2.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці в райдержадміністрації   проводять посадові особи, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці у спеціалізованих навчальних закладах. 

         4.2.10.Сторінки журналів реєстрації інструктажів з охорони праці повинні бути прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою.

  1. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

         5.1.Новоприйняті в райдержадміністрацію працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 днів або дублювання протягом не менше 6 днів. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках , передбачених нормативно – правовими актами з охорони праці .

         5.2.Допуск до стажування (дублювання) оформлюється розпорядженням (наказом). У розпорядженні (наказі) визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище працівника, відповідального за стажування (дублювання) .

         5.3.Головою райдержадміністрації (керівником апарату райдержадміністрації) надається право своїм розпорядженням (наказом) звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи не за відповідною професією або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи не змінюється.

         5.4.Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

- закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах.

         5.5.Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці розпорядженням (наказом) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів.

 

                        _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження голови районної                  

                                                                             державної адміністрації

                                                                             від 22.09.2021 року № 60-рк

 

 

 

СКЛАД

комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб

районної державної адміністрації

 

 

УРДЗІК                                                голова районної державної адміністрації,

Віталій Валерійович                            голова Комісії

 

ФУТУЙМАС                                      заступник голови районної державної

Олена Василівна                                  адміністрації, заступник голови Комісії

 

КУДІН                                                 головний спеціаліст з режимно-секретної Костянтин Пилипович                        роботи апарату районної державної

                                                               адміністрації, секретар Комісії

 

 

 

                             _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження голови районної                  

                                                                             державної адміністрації

                                                                             від 22.09.2021 року № 60-рк

 

 

ПРОГРАМА

навчання з охорони праці для працівників Вінницької районної державної адміністрації

 

         Програма навчання з охорони праці для працівників  районної державної адміністрації складена відповідно до вимог  статті 18 Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 ( із змінами та доповненнями).

Організація навчання з питань охорони праці

         Навчання з питань охорони праці для працівників районної державної адміністрації – це система навчальних занять, яка проводиться з метою:

         – надання необхідних знань для організації, контролю і порядку проведення заходів по недопущенню нещасних випадків та професійних захворювань працівників  під час проходження їх служби (роботи) в районній державній адміністрації;

         – визначення єдиних поглядів та розуміння виконання вимог законодавства України про охорону праці та прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів;

         – підвищення рівня знань та їх практичної реалізації при виконанні посадових обов’язків стосовно питань з охорони праці.

         Навчання проводиться в складі навчальної групи згідно розкладу занять розробленими відповідальною особою з охорони праці районної державної адміністрації та затверджені головою районної державної адміністрації.

         2.1. Формами навчання визначаються: лекції, семінари, консультації, онлайн навчання, а також самостійна підготовка.

         2.2. Лекції складають одну з важливих сторін теоретичної підготовки. Вони мають за мету надати систематизовану основу знань та перспективу вмілого користування організацією, дотримання та контролю заходів з питань охорони праці.

         2.3.Семінари проводяться за основними найбільш складними питаннями і мають за мету – поглибити та закріпити знання, що отримані на лекціях і під час самостійної підготовки. На семінарі, також, може перевірятися рівень знань тих, хто навчається відповідно до теми семінару.

         2.4.Консультації проводяться безпосередньо перед перевіркою знань з питань охорони праці за тематикою пройдених занять або визначених питань для перевірки знань з охорони праці.

         2.5.Самостійна підготовка є однією з форм навчання і здійснюється самостійним вивченням основних положень законодавства України та інших прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів з охорони праці.

         Інформування щодо змін законодавства України з охорони праці та відповідно до прийнятих до них нормативно – правових актів, за необхідністю, проводиться щопонеділка на апаратній нараді голови районної державної адміністрації.

         Звітна документація про проведені заняття та перевірку знань охорони праці зберігається у відповідальної особи з охорони праці районної державної адміністрації на протязі трьох наступних років.

Тематичний план

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (розділ v – загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю.

ТЕМА 2. Організація роботи з охорони праці.

ТЕМА 3. Пожежна безпека.

ТЕМА 4. Електробезпека.

ТЕМА 5. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

ТЕМА 7. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

ТЕМА 8. Безпека праці в районній державній адміністрації.

ТЕМА 9: Самостійна підготовка.

ТЕМА 10: Консультації на початок перевірки знань з питань охорони праці.

ТЕМА 11: Перевірка знань ( залік, іспит) з питань охорони праці.

 

                                               ПРОГРАММА

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

         Основні положення Закону України „Про охорону праці”. Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

         Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи. Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Аудит охорони праці.

         Служба охорони праці. Комісія з питань охорони праці: порядок створення, обов’язки та права комісії. Навчання з питань охорони праці.

         Основні вимоги Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

         Стимулювання охорони праці.

         Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

         Державне управління охороною праці. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці.

         Державний нагляд за охороною праці. Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

         Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

         Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

         Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

         Тривалість робочого часу працівників.

         Праця жінок. Праця осіб з інвалідністю. Праця молоді. Медичні огляди.

         Індивідуальні трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

         Охорона праці як об’єкт управління. Управління охороною праці.

         Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

         Організація роботи з охорони праці. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці.

         Організація безпечного ведення робіт  підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

         Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

         Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.

ТЕМА 3. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

         Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів. Обов’язки  керівника підприємства, установи, організації та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта та окремих дільниць виробництва.

         Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини.

         Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії.

         Відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

         Основні причини пожеж. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.

         Утримання території установи, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об’єкті. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції.

         Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів, при роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, у приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).

         Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

         Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю.

         Порядок утримання на об’єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.

         Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.

         Засоби зв’язку і сповіщення про пожежу.

         Дії працівників при виявленні в приміщенні чи на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі. Гасіння пожежі наявними на об’єкті засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.

         Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).

         Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

ТЕМА 4. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

         Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

         Електричний струм. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Правила безпеки при роботі на персональних комп’ютерах.

         Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

         Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

         Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

         Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.

         Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках.

         Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

         Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

         Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов’язки та відповідальність.

ТЕМА 5. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФІЛАТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ОТРУЄНЬ І ЗАХВОРЮВАНЬ

         Поняття гігієни праці та медицини праціОсновні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та збереження здоров’я працюючих. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно – правових актів – санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, регламентів тощо.

         Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація праці). Компетенція Держпраці щодо контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу.

         Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

         Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці . Особливості гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

         Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань.

ТЕМА 6. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

         Стислі основи анатомії та фізіології людини.

         Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги.

         Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Засоби зупинки кровотечі.

         Способи  реанімації підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання.

         Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.

         Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

         Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв’язок.

         Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

         Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.

         Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

         Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

         Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої  допомоги потерпілим при нещасних випадках.

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ

         Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

         Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління  та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників.

         Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення.

         Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій. Організація аварійних   служб   та   формування   планів   їх   роботи.  Порядок  дії систем аварійної сигналізації та зв’язку, призначення персоналу та визначення його обов’язків.

         Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

 

ТЕМА 8. БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Особливості управління охороною праці в органах місцевої державної адміністрації. Основні види небезпеки для працівників Вінницької районної державної адміністрації. Людський фактор – основна причина травм у процесі трудової діяльності. Форми та методи профілактики травматизму.

 

                                  ______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження голови районної                   

                                                                             державної адміністрації

                                                                             від 22.09.2021 року № 60-рк

                            

 

ПЕРЕЛІК

питань для проведення вступного інструктажу з охорони праці

 

 

Вступ. Загальні відомості, приміщення. Характерні особливості організації трудового процесу, об’єкти підвищеної небезпеки.

 

         Загальні правила поведінки працюючих на території  установи. Основні положення Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю й нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем та працівником.

         Система управління охороною праці. Гігієна праці й виробнича санітарія. Розслідування й оформлення нещасних випадків і професійних захворювань.

         Загальні вимоги електробезпеки. Пожежна безпека. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

 

 

                                  _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження голови районної                  

                                                                             державної адміністрації

                                                                             від 22.09.2021 року № 60-рк

 

 

 

ПЕРЕЛІК

посадових осіб районної державної адміністрації, які проходять первинне навчання та перевірку знань з питань охорони праці,  періодично – 1 раз на три роки,  у навчальних закладах та установах, які  мають право проводити навчання з питань охорони праці

 

 

УРДЗІК                                                голова районної державної адміністрації

Віталій Валерійович                            

 

ФУТУЙМАС                                      заступник голови районної державної

Олена Василівна                                  адміністрації

 

КУДІН                                                 головний спеціаліст з режимно-секретної Костянтин Пилипович   роботи апарату районної державної

                                                               адміністрації

 

 

 

                             _______________________________

 

 

 

 

 

 

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.