Пошук по сайту

Архів новин

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
38030373
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
16897
13253
126109
37802514
550272
650625
38030373

Ваш IP: 34.239.158.223
25 травня 2024 21:32

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 грудня  2013 року     № 556

Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф “Для службового користування”

Відповідно до статей 2, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», враховуючи рішення експертної комісії апарату районної державної адміністрації:

1.Внести зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування» (далі – Перелік), затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 грудня 2011 року  № 1500,  виклавши його в новій редакції, що додається.

2.Структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені цим Переліком.

3.Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та релігій апарату районної державної адміністрації (Томусяк С.М.) забезпечити оприлюднення Переліку в порядку, визначеному законодавством.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Зелінську О.М..

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                                      В.М.АНІКЕЄНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

від 11.12.2013 року № 556

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування»

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика

 

1.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

1.2. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

1.3. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств.

1.4. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

1.5. Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.

1.6. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

1.7. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

1.8. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.9. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

1.10. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть задавати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.2. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.4. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.5. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районі, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

2.6. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

3. Будівництво, архітектура, земельні відносини

3.1. Плани міст та інших населених пунктів виконаних по топографічних матеріалах у масштабі:

-         1:50 000 і крупніше в Державній геодезичній референцній
системі координат СК-42.

-          1:10 0000,  1:200 000 у державній системі координат або в іншій
системі   координат   в   Балтійській   системі   висот,   які   містять   за
сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення
та оцінки місцевості.

3.2. Топографічні, цифрові, електронні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортфотоплани, спеціальні тематичні карти, незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:50 000 і крупніше, в системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, які містять характеристики інженерних комунікацій та повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення.

3.3. Плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території Вінницької області в державній системі координат УСК–2000 або в системі координат СК–42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК–2000 або в системі координат СК–42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів

1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК–2000 і СК–42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію Вінницької області, визначені з точністю до 10 метрів в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-200 та системі координат СК - 42, які містяться в каталогах координат.

3.7. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали (дані, інформація), які характеризують рельєф у Балтійській системі висот 1997 року з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію Вінницької області, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.

3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в Державних системах координат УСК-200 та системі координат СК - 42).

3.9.  Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району.

4. Цивільна оборона

4.1. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

4.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО.

4.3. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та схемі планування району.

4.4. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

4.5. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

4.6. Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

4.7. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.8. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

4.9. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

4.10. Відомості райдержадміністрацій про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.

4.11. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).

4.12. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони).

4.13. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

4.14. Зведені відомості про тематику виконуваних науково-дослідних робіт за бюджетні кошти у сфері та використання страхового фонду документації України.

4.15. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.16. Утримання та функціонування пунктів управління заходами цивільного захисту на обласному та місцевому рівнях на особливий період.

4.17. Забезпечення чергування в системі пунктів управління єдиної системи цивільного захисту.

4.18. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.

4.19. Виписки із радіоданих.

5. Зв’язок

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіо дані внутрішньообласного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.5. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідників, переліки, списки абонентів урядового зв’язку

5.7. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

5.8. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку.

6. Технічний захист інформації

6.1. Відомості про взаємодію районною державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

6.4. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації і мають принципове значення для його нових розробок.

6.5. Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.

6.6. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

6.7. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

7. Охорона державної таємниці

7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (які не підпадають під дію ЗВДТ).

7.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

7.3. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших МНСІ, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

7.5. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання

7.6. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

7.7. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.8. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивований запит до органу СБУ про надання допуску або скасування.

7.9. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

7.10. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктивного режиму.

7.11. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

7.12. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

7.13.Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

8. Оборонна та мобілізаційна робота

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району;

виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства області в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

8.2. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.3. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.4. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8.5. Відомості про функціонування єдиної  транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства.

8.6. Відомості про заходи  мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

8.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

8.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

8.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

8.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

8.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у  районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

9. Кадрові питання

9.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

9.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районними державними адміністраціями, департаментами, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

10. Охорона здоров’я

10.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.

10.2. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період.

10.3. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.

11. Міжнародна діяльність

11.1. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторго­вельних операцій в розрізі конкретних галузей та на  підприємствах.

11.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

12. Безпека і охорона правопорядку

12.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

12.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

12.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.

12.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.

12.5. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).

12.6. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення , які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12.7. Відомості з питань утилізації ракет та боєприпасів на військових арсеналах, базах та складах.

13. Відомості з загальних питань

13.1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок розголошення
яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та
громадянина, настання негативних наслідків в державі та області, створення
перешкод у роботі державних органів.

13.2. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період.

13.3. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів 
спецпризначення.

13.4. Доведення державного оборонного замовлення.

13.5. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

13.6. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

13.7. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

13.8. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

14. Інші відомості

Інформація, що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

________________________________

 

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.