Пошук по сайту

Архів новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
38564623
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
2916
17368
2916
38429991
382554
701968
38564623

Ваш IP: 100.28.132.102
17 червня 2024 04:08

Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ
27.06.2013 м. Вінниця № 25-заг.
Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету

Відповідно до статей 2 та 78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (із змінами та доповненнями) та наказу Департаменту фінансів від 30.04.2013 року №64 «Про затвердження Порядку складання і виконання розпису обласного бюджету», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 20 травня 2013 року за № 21/1106 та з метою вдосконалення бюджетного процесу

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису районного бюджету, що додається .

2. Начальнику фінансово-господарського відділу, головному бухгалтеру Карпіленку В.В. подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Вінницького районного управління юстиції.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ фінансового управління Вінницької райдержадміністрації від 31 березня 2010 року № 10–заг. «Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету”, зареєстрованого у Вінницькому районному управлінні юстиції 8 квітня 2010 року за № 02/107.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника-начальника бюджетного відділу фінансового управління Вінницької районної державної адміністрації Максимчук Л.В.

Начальник фінансового
управління Л.В. МИКИТЮК
Погоджено:
Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу Л.В.Максимчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління
Вінницької районної державної
адміністрації
від 27 червня 2013 року № 25-заг
зареєстрованого в Вінницькому
районному управлінні юстиції
від 09.07.2013 року № 03/140

 

Порядок
складання і виконання розпису районного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Вінницького району (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання  розпису районного бюджету Вінницького району.

1.2. Розпис районного бюджету Вінницького району на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та  включати:

розпис доходів районного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду районного бюджету;

розпис фінансування районного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду районного бюджету за типом боргового зобов’язання;

розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);

розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на  річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні сесії районної ради про районний бюджет на відповідний рік, та затверджується начальником фінансового управління Вінницької районної державної адміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за видатками районного бюджету, призначення за якими встановлюються рішенням районної ради  про районний бюджет на резервний фонд, обслуговування внутрішнього боргу, повернення бюджетних позичок та міжбюджетних трансфертах.

2. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається відділом прогнозування та аналізу доходів за участю бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) та головних розпорядників.

2.3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом з урахуванням необхідності забезпечення потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом фінансового управління районної державної адміністрації.

Для складання розпису районного бюджету головні розпорядники бюджетних коштів в установленому порядку подають фінансовому управлінню зведені проекти кошторисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету бюджетний відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду районного бюджету.

Керуючись граничними обсягами, бюджетний відділ фінансового управління визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів або в цілому головному розпоряднику за бюджетними програмами та доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за формою згідно з додатком 16 (далі – лімітна довідка) кожному головному розпоряднику. При необхідності, бюджетний відділ фінансового управління надає головним розпорядникам коштів додаткові матеріали разом з необхідними роз’ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів та подають до фінансового управління зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та з метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, перевіряють показники на відповідність бюджетному запиту. Бюджетний відділ відстежує підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечує своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи  і подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління у двох примірниках.

2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, примірник затвердженого розпису передається постійній комісії районної ради з питань бюджету.

2.7. Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

3. Внесення змін до розпису

3.1 Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної та тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах  загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні районної ради про районний бюджет мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства на суму вчиненого порушення;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

необхідності внесення змін до  розпису доходів, фінансування або кредитування;

унесення змін до рішення районної ради про районний бюджет.

3.2. Внесення змін до розпису за загальним та спеціальним фондом районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цього Порядку у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Спеціалісти бюджетного відділу за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих нормативних актів не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають начальнику бюджетного відділу фінансового управління пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Порядку. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за функціональною структурою в межах одного головного розпорядника коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації, погоджених із постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до бюджетного відділу фінансового управління лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

У разі прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету бюджетний відділ фінансового управління готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком  внесення змін до рішення районної ради  про районний бюджет;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період  (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками  4, 5, 6 до Порядку);

проводитися переважно за відсутності на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення районної ради про районний бюджет та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний  та наступні періоди.

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису, оригінал та дві її копії реєструються за номером та датою. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціально фондів районного бюджету за наявності письмового доручення начальника фінансового управління або його заступника довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації довідки заносяться до реєстру (додаток 8 до Порядку), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області (довідки передаються на паперових носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в бюджетному відділі фінансового управління, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі фінансового управління .

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

Бюджетний відділ фінансового управління надсилає управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області зміни до розпису на паперових (електронних) носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються начальником бюджетного відділу фінансового управління і спеціалістами бюджетного відділу, або особами, що виконують їхні обов'язки;

затверджуються начальником фінансового управління районної державної адміністрації або його заступником;

реєструються за номером та датою;

доводяться до управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний відділ фінансового управління у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області  готує доповідну записку на ім’я начальника фінансового управління, або його заступника, який затверджував довідку. Після погодження доповідної записки начальником фінансового управління, або його заступником довідка передається до бюджетного відділу для анулювання, а її копія - до управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області .

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються  реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області  здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів охорони здоров’я, – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників  спеціального  фонду  у розрізі розпорядників нижчого рівня  та  одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких  є заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, – зміни до зведених планів використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а  заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цього Порядку.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального  фонду  бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу),  якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про районний бюджет) не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду районного бюджету (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків  бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно  заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області веде окремий облік таких змін, проводить видатки з урахуванням унесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання районного бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису (додаток 7 до Порядку).

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

4. Скорочення видатків і  кредитування загального фонду районного бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням районної ради  про районний бюджет, то начальник фінансового управління може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат районного бюджету.

4.2. Відділ прогнозування та аналізу доходів  фінансового управління розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду і подає бюджетному відділу не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

4.3. Бюджетний відділ фінансового управління на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду районного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету та подає на розгляд начальнику фінансового управління.

4.4 На підставі наданої інформації начальник фінансового управління приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4.6 У разі неподання при необхідній потребі установою, закладом інформації щодо використання бюджетних коштів, фінансове управління тимчасово призупиняє її фінансування з районного бюджету у відповідності до вимог бюджетного законодавства.

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області :

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року ;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області проводить з фінансовим управлінням райдержадміністрації звірку розпису районного бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін.

5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають фінансовому управлінню показники виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

5.5. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення районної ради про районний бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Начальник фінансового
управління                                                                                         Л. В. Микитюк

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.