Пошук по сайту

Архів новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
38563743
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
2036
17368
2036
38429991
381674
701968
38563743

Ваш IP: 100.28.132.102
17 червня 2024 03:13

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до районного бюджету на 2012 рік та при внесенні змін до районного бюджету у 2012 році

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Граничний обсяг видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

Виключення складають тільки доведені в межах сумарного граничного обсягу в цілому по головному розпоряднику граничні обсяги видатків стосовно утримання апаратів органів державної влади, які не дозволяється збільшувати та видатків на продукти харчування і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які не дозволяється зменшувати.

1.2. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” з урахуванням внесених змін.

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

1.3. Форми складаються послідовно, тобто форма 2012-2 складається на підставі показників форми 2012-1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється форма 2012-3.

1.4. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року.

З метою співставлення та аналізу показників видатків та кредитування за різні бюджетні періоди звітні показники за минулий рік та показники, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, мають бути розподілені за бюджетними програмами планового року.

У разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника та відсутності відповідної бюджетної програми у плановому році (зокрема внаслідок припинення дії окремих бюджетних програм):

затверджені показники наводяться за окремими бюджетними програмами (згідно з рішенням про районний бюджет на поточний рік);

звітні показники мають бути розподілені за бюджетними програмами поточного року, а у разі відсутності відповідних бюджетних програм у поточному році – наводяться за окремими бюджетними програмами.

Звітні та затверджені дані про доходи, фінансування, видатки, повернення та надання кредитів повинні бути приведені відповідно до класифікації доходів, класифікації фінансування, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, якщо такі були внесені протягом минулого та поточного років до цих видів бюджетної класифікації.

1.5. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік (поданого органам Державної казначейської служби) та показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником, передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому та змін показників у зв'язку із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

1.6. У формі 2012-1 показники розписуються таким чином:

видатки та надання кредитів з бюджету – за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування;

У формі 2012-2 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – за програмною класифікацією видатків та кредитування за кодом класифікації кредитування 4120;

видатки – за всіма кодами економічної класифікації;

надання кредитів з бюджету – за кодом класифікації кредитування 4110.

При цьому за однією бюджетною програмою можуть здійснюватися або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування.

1.7. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених районною радою на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди. Такий розподіл повинен враховувати необхідність зменшення заборгованості минулих бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

1.8. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам інструктивного листа щодо підготовки бюджетних запитів  проекту районного бюджету, фінансове управління райдержадміністрації має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління райдержадміністрації має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

1.9. Під час підготовки бюджетних запитів на плановий рік головним розпорядникам забезпечувати погодження видатків на капітальні вкладення з управлінням економіки райдержадміністрації.

1.10. Бюджетні запити на плановий рік складаються всіма розпорядниками і подаються головними розпорядниками до фінансового управління райдержадміністрації.

1.11. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

1.12. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління райдержадміністрації керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів від 15.11.2010 № 1370, зареєстрованим у Мін’юсті 30.11.2010 за № 1201/18496, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.13. У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів або з порушенням вимог цієї Інструкції та інструктивного листа може бути прийняте рішення щодо не включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік.

1.14. Інформація, наведена у окремих пунктах Форми 2012-2, буде використовуватись для формування паспорту бюджетної програми відповідно до наказу Мінфіну від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2010 р. за N 573/17868.

1.15 Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

 

.2. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 -2014 РОКИ: загальний (Форма 2012-1)

2.1. Форма 2012-1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника.

2.2. У формі 2012-1: визначається мета (місія) головного розпорядника, його стратегічні цілі та завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку району та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями.

2.3. У пункті 2 необхідно чітко визначити мету (місію), яку головний розпорядник коштів передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, а також навести нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється його діяльність.

 • Мета (місія) головного розпорядника – це те, чого намагається досягнути головний розпорядник шляхом виконання всіх своїх бюджетних програм у довгостроковому періоді.

Мета (місія) визначає основне призначення головного розпорядника і його роль у реалізації державної політики у відповідній сфері.

При визначенні мети (місії) на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно керуватися такими критеріями: 1) мета (місія) повинна відповідати пріоритетним напрямам розвитку відповідної галузі, затвердженим відповідними актами; 2) формулювання повинно бути чітким та лаконічним; 3) мета (місія) повинна бути пов’язана з досягненням певного результату; 4) мета (місія) повинна охоплювати всю діяльність головного розпорядника, але не бути роздробленою та численною.

 

2.4. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі (з урахуванням капітальних видатків);

у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін та без урахування капітальних видатків;

у графі 8 (затверджено з урахуванням змін) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін на останню звітну дату та безурахування капітальних видатків;

у графах 10, 12, 14 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами;

у графах 7; 9; 11; 13; 15 зазначаються капітальні видатки по спеціальному фонду за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у відповідних роках.

 

При цьому обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 10+11; 12+13; 14+15 не повинні перевищувати доведені фінансовим управлінням райдержадміністрації головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо головний розпорядник збільшує/зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів між бюджетними програмами, пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині реалізації цих бюджетних програм в обсягах, менших, ніж у поточному році, а бюджетних програм, які пропонується збільшити, в обсягах, більших, ніж у поточному році.

 

3. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012-2014 РОКИ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2012-2)

 

3.1. Форма 2012-2 є логічним продовженням форми 2012-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.

Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.

3.2. Інформація, що наводиться у пункті 3 форми 2012-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 форми 2012-1.

У підпункті 3.1. пункту 3 визначається мета бюджетної програми, строки її реалізації та завдання на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

Завдання бюджетної програми - чіткий, конкретний, спрямований на досягнення мети, результативних показників та інших характеристик бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці.

У підпункті 3.2. вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.

Інформація, наведена у пункті 3, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3.3. У пункті 4 приводяться усі надходження, що будуть спрямовані на виконання бюджетної програми.

Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 6, 9, 12 підпункту 4.1 та графах 3, 6 підпункту 4.2 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 форми 2012-1 у рядку відповідних видатків та надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування у графах 5, 6, 8, 10, 12.; 14, а у графах 7, 10, 13 підпункту 4.1 та графах 4, 7підпункту 4.2 - з показниками, наведеними у пункті 4 форми 2012-1 у рядку відповідних видатків та надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування у графах 7, 9, 11, 13, 15.

Стосовно надходжень спеціального фонду бюджету:

У підпункті 4.1 визначаються показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду за таким переліком:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) - це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200) – кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання засуджених; відрахування від заробітку або іншого доходу засуджених за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо.

У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету.

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300).

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (код 25010400) – кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи;

благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100) – всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200). Також сюди відносяться інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на спорудження житлових будинків.

При заповненні цього підпункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році;

кошти, залучені радою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

повернення кредитів до бюджету. Надходження від повернення кредитів відображаються зі знаком „–„ за бюджетними програмами, що передбачають надходження від повернення кредитів до бюджету, які планується спрямувати в межах бюджетної програми, по якій заповнюється Форма 2012-2, на подальше рекредитування (надання нових кредитів), або інші цілі, не заборонені законодавством, у розрізі класифікації кредитування.

Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додаються «Зміни обсягів бюджетних коштів» як різниця між залишками бюджетних коштів на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200) та залишками на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100).

У графі 4 підпункту 4.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів за минулий рік відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі;

у графі 7 (затверджено) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому));

у графі 10 (затверджено з урахуванням змін) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів з урахуванням змін на останню звітну дату (на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом);

у графі 13 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів за даним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування.

У підпункті 4.2 визначаються прогнозні обсяги надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000), інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 25020000), інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у наступних за плановим двох бюджетних періодах; кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201); повернення кредитів до бюджету (відображаються зі знаком „–„ за бюджетною програмою в розрізі кодів класифікації кредитування).

Слід відмітити, що обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та обсяг спеціальних видатків/надання кредитів відповідно в минулому році, на плановий рік і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати.

3.4. У пункті 5 в таблицях викладу запиту видатків/надання кредитів (підпункт 5.1) на плановий рік та викладу запиту видатків/надання кредитів (підпункт 5.2) на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно внести показники видатків/надання кредитів відповідно за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування.

Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:

сума показників видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 10, 14 підпункту 5.1 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 8, 10 пункту 4 форми 2012-1 для відповідного коду тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування, і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9, 12 підпункту 4.1 пункту 4 форми 2012-2;

сума показників видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3 і 7 підпункту 5.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 12 і 14 пункту 4 форми 2012-1 для відповідного коду тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми, і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3 і 6 підпункту 4.2 пункту 4 форми 2012-2.

У графі 3 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у співставні умови за програмною класифікацією видатків та кредитування на поточний та плановий роки (з урахуванням капітальних видатків);

у графі 6 підпункту 5.1 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін та без урахування капітальних видатків;

у графі 10 (затверджено з урахуванням змін) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін на останню звітну дату та безурахування капітальних видатків;

у графі 14 підпункту 5.1 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік;

у графах 3 і 7 підпункту 5.2 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди;

 

Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету:

у графі 4 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 7 підпункту 5.1 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін (крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому));

у графі 11 підпункту 5.1 (затверджено з урахуванням змін) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін;

у графі 15 підпункту 5.1 (проект) – видатки та надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік;

у графах 4 і 8 підпункту 5,2 (прогноз) – прогноз видатків та надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

у графах 8, 12, 16 підпункту 5.1 та графах 5 і 9 підпункту 5.2 зазначаються капітальні видатки по спеціальному фонду за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у відповідних роках.

 

3.5. У підпункті 6.1 пункту 6 визначається перелік завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми. Ця інформація буде використовуватись при підготовці паспорту бюджетної програми.

Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:

видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 10 пункту 3 форми 2012-1 для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 12 підпункту 4.1 пункту 4 форми 2012-2;

у графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у співставні умови із програмною класифікацією на поточний та плановий рік;

у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому);

у графі 9 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету:

у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 7 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому));

у графі 10 (проект)– видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

У підпункті 6.2 виклад запиту видатків/надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання коштів наводиться за загальним та спеціальним фондами.

Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6 повинні дорівнювати відповідним показникам: по графах 12, 14 пункту 3 форми 2012-1 для відповідної бюджетної програми; по графах 3, 6 підпункту 4.2 пункту 4 форми 2012-2; по графах 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 форми 2012-2.

Напрями використання бюджетних коштів – конкретні дії у рамках виконання бюджетної програми, що мають забезпечити досягнення мети та спрямовуються на виконання завдань бюджетної програми.

Напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі напрями у складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми.

Виходячи з вищенаведеного та з метою забезпечення порівнянності показників, у пункті 6 форми 2012-2 перелік напрямів використання коштів наводиться згідно з переліком, запропонованим головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на поточний рік, за яким головним розпорядникам слід заповнювати відповідні показники на плановий рік. У разі необхідності головний розпорядник не заповнює окремі записи та/або доповнює цей перелік новими записами.

У разі якщо у головного розпорядника з’являється нова бюджетна програма, напрями використання коштів визначаються і заповнюються самостійно.

При визначенні напрямів використання коштів не потрібно змішувати їх з економічною класифікацією видатків та використовувати економічну класифікацію для опису напрямів використання коштів. Економічна класифікація впорядковує витрати за економічною природою проведених операцій, а напрями використання передбачаються шляхом застосування декількох економічних категорій витрат для досягнення певного результату.

Наприклад, “забезпечення навчального процесу в молодших класах” – напрям використання коштів, забезпечуючи виконання якого працівники отримують заробітну плату, витрачають певні матеріали, що є економічними категоріями.

Напрями використання коштів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, повинні узгоджуватися з основними напрямами використання коштів, які забезпечують реалізацію програми.

Головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, з’їзди, симпозіуми, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям тощо, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

3.6. У пункті 7 наводяться результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.

У підпункті 7.1 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році і на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.

У підпункті 7.2 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності - залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:

витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

Результативні показники, які наведені у підпунктах 7.1 та 7.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до наказів Міністерства фінансів України  від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», зареєстрованого в Мін’юсті 27.12.2010 за № 1353/18648, та від 14.01.2011 № 15 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм».

Примірний перелік результативних показників побудовано в розрізі функцій відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та згруповано за показниками затрат, показниками продукту, показниками ефективності та показниками якості. В межах функції результативні показники поділено на дві групи: за бюджетними програмами, пов’язаними із функціонуванням апаратів органів державної влади, та за бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики.

При цьому, для бюджетних програм, за якими передбачені бюджетні призначення на функціонування апаратів органів державної влади, результативні показники за бюджетною програмою визначаються в групі показників для бюджетних програм, пов’язаних із функціонуванням апаратів органів державної влади, а для інших бюджетних програм – в групі показників для бюджетних програм, які забезпечують реалізацію державної політики.

Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.

Обов’язково необхідно заповнити поле “Джерело інформації”, визначивши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

Результативні показники, включені у пункти 7.1 та 7.2, будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми.

3.7. У пункті 8 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.

Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

 • тарифні ставки (оклади);

 • надбавки за ранги державних службовців;

 • надбавки за вислугу років;

 • додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

 • підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем);

 • надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

 • доплати за шкідливі умови праці;

 • доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.

Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять стимулюючий або необов’язковий характер, а також деякі обов’язкові виплати (які мають змінний характер, наприклад, індексація зарплати, доплати за роботу у святкові дні та у нічний час), у тому числі:

 • доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

 • додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

 • щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

 • доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

 • за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

 • доплати за ненормований робочий день;

 • доплати за роботу у святкові дні та у нічний час;

 • надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови;

 • індексація зарплати.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога: включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

 • на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

 • на соціально-побутові потреби;

 • при виході на пенсію тощо.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

3.8. У пункті 9 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних за плановим бюджетних періодів, що прогнозуються.

При цьому кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд"). У випадку, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 5.1, 5.2 та пункті 8.

У графах “затверджено” необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У графах “фактично зайняті” необхідно привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць в минулому році, а в поточному році – станом на 1 жовтня поточного року.

3.9. У підпунктах 10.1 та 10.2 пункту 10 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, обласного бюджету, районного бюджету та місцевих бюджетів району, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

У підпунктах 10.1 та 10.2:

у графі 2 із запропонованого переліку вибирається код цільової програми;

у графі 3 наводиться назва державної програми (наприклад: “Державна програма розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексів”);

у графі 4 – нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата – заповнюється автоматично;

у графі 5 – короткий зміст заходів державної програми відповідно до нормативного документа, які здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми головного розпорядника.

У підпункті 10.1 показники у графах 6-16 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники гр. .3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 підпункту 5.1.

У підпункті 10.2 показники у графах 6-11 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф .3, 4, 5, 7, 8, 9 підпункту 5.2.

3.10. У пункті 12 необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 7-11 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (п.8). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

Приведені головними розпорядниками у пункті 12 обґрунтування будуть використані при підготовці пояснювальної записки до проекту бюджету на плановий рік і подані районній державній адміністрації та районній раді.

3.11. Інформація у пунктах 13.1-13.2 пункту 13 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в минулому, поточному та наступному роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність до обсягів видатків на плановий рік.

Підпункт 13.1.

У гр.3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у гр.4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в гр.3 підпункту 5.1;

у гр.5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

гр.8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

гр.10 – розрахунок зобов’язань по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 13.2.

Графи в таблиці повинні відповідати:

гр.3 – гр.10 підпункту 5.1 обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін;

гр.4 – гр.6 пункту 12.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”) та приведена у відповідність до бюджетної класифікації;

гр.8 – гр.14 підпункту 5.1 (обсяг видатків на плановий рік).

У гр.5-6 та гр.10-11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому  роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у гр.7 та гр.12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями з урахуванням змін на поточний рік, обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).

 

Підпункт 13.3.

У гр.3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у гр.4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі;

у гр.5-6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

гр.7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового періоду;

гр. 8-9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації.

 

4. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА 2012-3)

 

4.1. Лише після заповнення форм 2012-1 і 2012-2 у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік, може бути заповнена форма 2012-3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (запити на збільшення видатків/ надання кредитів можливі лише по напрямах видатків, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням райдержадміністрації в ході доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків/ надання кредитів загального фонду) за напрямами використання бюджетних коштів, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків/ надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу обсягу видатків/ надання кредитів у пункті 3 Форми 2012-1 з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів.

4.2. У пункті 2 наводиться інформація про зміни результативних показників продукту та ефективності виконання бюджетної програми у плановому році у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У підпункті 2.1 показники у графах 3 - 9 повинні співпадати з показниками у графах 5 - 11 пункту 3 таблиці форми 2012-1 за відповідними бюджетними програмами. У цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетні програми, які не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому в графах 10 і 11 визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

Показники за кожним кодом програмної класифікації наводяться в розрізі економічної класифікації видатків/кредитування.

У графі 12 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів із загального фонду на плановий рік за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків/кредитування.

 

5. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2012 РІК: ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА 2012-4)

 

У разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків загального фонду під час виконання бюджету у плановому році, може бути заповнена форма 2012-4, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення. При цьому в разі необхідності перерозподілу виділених по бюджету коштів в межах одного головного розпорядника коштів по кодах тимчасової функціональної класифікації видатків та кодах економічної класифікації видатків/кодах класифікації кредитування бюджетний запит за формою 2012-4 не складається.

У разі наявності пропозицій під час виконання бюджету у плановому році про включення до бюджету видатків, які не були заплановані у бюджеті, головні розпорядники коштів подають запити за формами 2012-1, 2012-2 та в разі необхідності – за формою 2012-4, в яких потрібно привести обґрунтування запропонованого включення до бюджету видатків.

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням райдержадміністрації під час доопрацювання проекту змін до районного бюджету у плановому році у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету у плановому році.

х х х

 

Видатки, які включаються у форми, повинні бути обгрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).

 

До форм 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4 розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обгрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників, а також розроблені заходи з економії бюджетних коштів.

 

Індекси споживчих цін (індекси інфляції):

 

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Індекс інфляції, %

107,9

105,9

105,0

 

Заступник начальника-начальник

бюджетного відділу

фінансового управління

Вінницької райдержадміністрації Л. В. Максимчук

 

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.